Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

GDS-project

2-7-2012

Het GDS-proces  

GDS staat voor "Geautomatiseerd Distributie Systeem". Met behulp van een machine worden orale geneesmiddelen (tabletten/capsules/dragees) per deelrondetijd op naam van de patiënt verpakt  in een (gebarcodeerd) zakje. Vaak wordt hiervoor de term "Baxteren" gebruikt; wij gebruiken een machine van het merk Tosho.  
Na het invoeren van een geneesmiddel (recept) vanuit het apotheeksysteem Centrasys (en straks ook Mira) wordt digitaal een 'aanvraag' gedaan om dit geneesmiddel te verpakken m.b.v. de Tosho. Dit gebeurt batch-gewijs. De batch wordt ingelezen in de Host.
De Host is het GDS software systeem waarin het totale ompak-, verpak- en schouwproces wordt aangestuurd en vastgelegd. Het gebruik van de geneesmiddelen, charges, vervaldata en in-proces-controles worden vastgelegd. Daarbij wordt gelogd wie de handelingen heeft uitgevoerd.
Op die manier kan, als dat nodig zou zijn, een recall tot op patiëntniveau uitgevoerd worden, omdat we precies weten welke charge naar welke patiënt is gegaan.  

Na de pilot wordt in de startfase eenmaal per dag per afdeling voor de afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verpakt. Het verpakte geneesmiddel (de rolletjes) wordt vervolgens na controle aan de satelliet geleverd. In de satelliet wordt deze verpakte medicatie uitgezet in karren en aangevuld met de overige medicatie.  
Op termijn zal dezelfde systematiek ook in ziekenhuis Bernhoven worden toegepast.

Om het verpakproces goed te laten verlopen, behoort ook een aantal ondersteunende processen goed ingericht te zijn, zoals:

  • Het assortimentsbeheer.
    Alle medicatie in de Host moet ook in Centrasys voor de Tosho ingevoerd zijn, en vice versa. Dit vergt veel onderhoud. Medicatiewijzigingen moeten voor gebruik ook vrijgegeven zijn, anders leidt dit in de batch die dat geneesmiddel bevat tot een foutmelding en kan er niet verpakt worden in de Tosho.
  • Voorraadbeheer en bestelprocedure.
  • Het ompakken, etiketteren en vrijgeven.
  • De back-up en beveiliging op de softwareprogramma's moet geborgd zijn, dit geldt straks ook voor de Tosho zelf.
  • Toegang en rechten in de Host moet vastgelegd en bijgehouden worden.
  • Schoonmaak/reiniging schema's van de apparatuur.
  • Service, onderhoud en reparatie moeten vastgelegd zijn. Training medewerkers, kleedprocedure, schoonmaak ruimte enzovoorts.  

Voortgang GDS-project  

De projectgroep is druk bezig met het valideren van het GDS-proces. Op elk front wordt hard gewerkt en er is veel geschreven (beschreven) om alle processen goed in te richten en te testen. Wekelijks wordt onder leiding van Cecile Bekkers aan de hand van het plan van aanpak, de actuele stand van zaken besproken.

In maart jl. is een URS (pakket van eisen) opgesteld voor het GDS-systeem. Vervolgens is er een IQ-protocol (installatie kwalificatie) opgesteld. Met dit IQ-protocol wordt gecontroleerd of alle documenten, apparatuur en software aanwezig zijn om het proces te kunnen uitvoeren en of alles goed geïnstalleerd is. Voor elke stap die getest wordt, moet het bewijs vastgelegd worden. Dit IQ-protocol is nu bijna afgerond.  
De volgende stap is het uitvoeren van de OQ (operation kwalificatie) aan de hand van een zogenaamd OQ-protocol. Met dit OQ-protocol wordt getest of alles functioneert zoals het in de URS (pakket van eisen) is beschreven. Het OQ-validatieproces zal volgens planning ongeveer driemaal meer tijd in beslag nemen dan het IQ-validatieproces. Dat komt omdat alle functionaliteit stapje voor stapje getest wordt, en we gaande weg nog heel wat problemen tegenkomen.  

Als laatste zal er een PQ-protocol (performance kwalificatie) gebruikt worden om het werkproces te kunnen valideren, en om te kunnen garanderen dat het GDS 'produceert'  wat gevraagd wordt  en het GDS-product (de zakjes) constant van goede kwaliteit zijn. De PQ zal plaatsvinden in september, dan wordt ook de pilot op de afdeling neurologie gestart.  

De voorbereidingen voor de pilot worden op 16 augustus 'afgetrapt' met het GDS-event.      
<< 1 >> 

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures