Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

VTGM-project

22-5-2012

Verbeterde Veiligheid VTGM

Het project 'Verbeterde Veiligheid VTGM' is gericht op het vergroten van de patiëntveiligheid door de risico’s bij het voor toediening gereed maken van geneesmiddelen (VTGM) op de afdeling te verminderen. Het project draagt daarmee bij aan het VMS thema 'High Risk Medicatie'.

VTGM wordt nu nog voor het grootste deel door verpleegkundigen op de diverse afdelingen uitgevoerd. Op dit moment wordt een beperkt deel, zoals risicovolle stoffen en parenterale voedingen, door de ziekenhuisapotheek bereid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij VTGM door verpleegkundigen aanzienlijk meer microbiële besmettingen en medicatiefouten optreden dan bij VTGM door apothekersassistenten. Dit is te verklaren vanuit specifieke training en opleiding in aseptische werkwijzes van apothekersassistenten, het werken onder verhoogde of maximale productbescherming, de uitgebreidere kwaliteitsborging, en de concentratie op de taak.

In de eerste fase van het project gaan we VTGM voor de kinder-/couveuseafdeling, IC, en OK van het JBZ verbeteren. Daarbij wordt enerzijds een groot deel van VTGM uitgevoerd door apothekersassistenten, anderzijds bekijken we wat eventueel kant-en-klaar op voorraad ingekocht kan worden.

Om prioriteiten te kunnen stellen, is de afgelopen tijd per afdeling een inventarisatie gemaakt van alle parenterale geneesmiddelen. Ook is per geneesmiddel een risicoscore bepaald, gebaseerd op:

·         het aantal kritische handelingen bij VTGM;
·         frequentie van het gebruik van het geneesmiddel dat klaargemaakt wordt.

Deze inventarisatie is een echte eye-opener geweest. De afdelingen waren zich niet bewust wat nu maakt of VTGM van een bepaald geneesmiddel risicovol is of niet. Een VTGM waarbij meerdere ampullen geopend moeten worden, scoort bijvoorbeeld hoog qua risico.

De voorbereiding en uitvoering van de implementatie is onlangs opgestart. Het doel is om vooral zo spoedig mogelijk op kleine schaal een start te maken. Vervolgens zal het concept in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven verder worden uitgerold.

 


<< 1 >> 

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures