Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Dienstverlening

ZANOB behoort tot de grotere ziekenhuisapotheken in Nederland. De schaalgrootte stelt ZANOB in staat geneesmiddelen tegen goede condities in te kopen. ZANOB belast aan de leden van de coƶperatie de geneesmiddelen kostprijs neutraal door, waardoor deze optimaal profiteren van de inkoopvoordelen die ZANOB bedingt.

ZANOB is ook voor derden (niet klanten) beschikbaar voor de volgende diensten en services:
 • consultverlening en advisering op gebied van farmacotherapie, farmacologie, farmacogenetica en toxicologie
 • laboratoriumonderzoek (farmaceutische analyse en bloedspiegelbepalingen).
Centraal, decentraal
Bij de uitvoering en organisatie van het werk hanteren we zoveel mogelijk de volgende filosofie: centraal wat kan, decentraal wat moet. ZANOB verschaft op locatie in ziekenhuizen en andere instellingen farmaceutische zorg, ingebed in de organisatie, als ware de apotheek onderdeel van het ziekenhuis of de instelling. Door concentratie van ondersteunende diensten en faciliteiten in een centrale eenheid, zijn de voordelen van schaalgrootte te realiseren.

Decentraal
Ingebed in kliniek/instelling zijn de volgende taken:
 • Receptverwerking en voorraadbeheer
 • Farmaceutische dienstverlening en distributie
 • VTGM
 • Consultverlening en advisering op het gebied van farmacotherapie, farmacologie, farmacogenetica en toxicologie
 • Bevordering medicatieveiligheid
 • Bevordering doelmatig geneesmiddelengebruik (geneesmiddelencommissie, FTO, medicatie-check, MI)
Centraal
 • Voor toediening gereed maken risicovol
 • Laboratoriumonderzoek (farmaceutische analyse, bloedspiegelbepalingen, genotypering)
 • FinanciĆ«le en farmaceutische administratie, secretariaat, inkoop, logistiek en transport
 • Kwaliteitszorg
 • ICT
 • HRM
 • Kenniscentrum t.b.v. de eigen organisatie, leden van ZANOB en derden

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures