Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Organisatie

Op 1 januari 2010 is de juridische vorm van stichting verlaten en omgezet in een coöperatie. Deze kent 6 leden. De coöperatie ZANOB is een zelfstandige, onafhankelijke entiteit. Haar activiteiten vinden plaats in een BV-structuur. ZANOB geeft ook advies en verleent ook diensten aan klanten die geen lid van de coöperatie zijn.

De apotheken van ZANOB zijn te vinden op vier verschillende locaties:
  • Op de hoofdlocatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch zijn, naast het centrale magazijn (logistiek) en de klinische dienstverlening voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ook de centrale afdelingen van ZANOB gevestigd (de directie, de afdeling Kwaliteitszorg, de productiefaciliteiten en het laboratorium).
  • Op de hoofdlocatie is ook de Jeroen Bosch Apotheek gevestigd. Hier vindt uitgifte van geneesmiddelen direct aan patiënten plaats.
  • Apotheek Ziekenhuis Bernhoven
  • Apotheek Reinier van Arkelgroep in Vught

Samenwerking

ZANOB zoekt nadrukkelijk samenwerking met interne en externe partners, op inhoudelijk terrein en op het terrein van bedrijfsvoering. Het contact met deze partners is een uitgelezen manier om voeling te houden met wat er leeft in onze omgeving. Heel concreet wil ZANOB al in het eerste deel van de beleidperiode met collega-instellingen gaan samenwerken op het terrein van voorraadbereiding (een joint venture wordt overwogen), opleiding en onderzoek. Daarbij dragen opleiding en onderzoek bij aan het verder profileren en ontwikkelen van (medewerkers van) ZANOB. Opleiding en onderzoek en meer concreet het ontwikkelen van een kenniscentrum zijn speerpunten van het beleid.


Jaarverslag 2013
Klik op deze link voor het Jaarverslag 2013.


Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures